وب سایت شرکت داروسازی فندا/صفحه تماس با مدیران | تماس با مدیران
صفحه اخبار

ردیف سمت نام مدیر آدرس ایمیل تلفن تماس مستقیم
1   مدیر عامل  آقای مهندس محمد طهماسبی CEO@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
2   مدیر عملیات  آقای مهندس مجید مطیعی نیا Plantmanager@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 103
3   مسئول فنی  خانم  دکتر حدیدی AP@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 110
3   مدیر تضمین کیفیت  آقای  دکتر ناصر عمادی QA@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 112
4   مدیر تحقیقات  خانم دکتر صحرائی Research@fandapharma.ir 37775694 026 98+ داخلی 112
5   مدیرمنابع انسانی   آقای حسن طهماسبی HRM@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 120
6   مدیر IT   آقای مهندس وحید حاجی نسب IT@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 122
7   مدیر مالی   آقای حمید رضا میرزایی Finance@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 133
8   مدیر فروش   خانم دکتر الهام پور رجب Sales1@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 1
9   مدير آزمايشگاه کنترل کيفيت   خانم دکتر آیدا نصیرزاده QC@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 123
10  مدیربازرگانی خارجی   آقای مهندس محمود رضایی Commerc@fandapharma.ir 86046315 021 98+ داخلی 105
11  مدیربازرگانی داخلی  آقای مهندس جلال افشاری Commercial@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 125
12   مدیر فنی مهندسی  آقای مهندس پیمان قهرمانی Technical@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 139
13   مدیر برنامه ریزی انبارها  آقای مهندس سعید خدا کرم Planning@fandapharma.ir 37775698 026 98+ داخلی 115
پنل تغییر حالت
  • آبی
  • زرد

  • تک برگ